خیابان شهر آرا ، خیابان آرش مهر ، ضلع جنوب پارک ، ساختمان پزشکان شهرآرا پلاک۷ ط۳ واحد هفتم

تلفن های تماس سالن :

۸۸۲۷۸۷۵۰
۸۸۲۵۸۳۰۹
۰۹۳۵۳۸۸۶۲۱۲