برای رزرو نوبت در سالن زیبایی اردا با شماره های درج شده تماس بگیرید :

تلفن های تماس سالن :

۸۸۲۷۸۷۵۰
۸۸۲۵۸۳۰۹
۰۹۳۵۳۸۸۶۲۱۲